Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen, zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Een geestelijk verzorger kan uw patiënt/cliënt bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij/zij is gericht op het begrijpen van uw patiënt/cliënt en kan bijdragen aan: 

  • zingeving en kwaliteit van leven door samen te onderzoeken wat kwaliteit van leven voor uw patiënt/cliënt betekent;
  • zelfmanagement en coping door perspectief te bieden gericht op begrip, hoop, kracht en troost;
  • keuzes maken bij lastige morele dilemma’s door ruimte te maken voor hoe uw patiënt/cliënt in het leven staat (levensbeschouwing) en te ontwarren welke waarden daarbij belangrijk zijn;
  • verbondenheid herstellen of maken tussen uw patiënt/cliënt met zichzelf, met anderen, met het leven door ruimte te maken voor verlangens, verwachtingen, vereisten en verschillen;
  • interculturele en religieuze dialogen door als bemiddelaar op te treden, met kennis vanuit verschillende levensbeschouwingen.

Geestelijk verzorgers hebben een opleiding op masterniveau (hbo of wo). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de SKGV, NVPA of NVPO. Bij de beroepsvereniging VGVZ (www.vgvz.nl) kunt u meer informatie verkrijgen.