Als er iets gebeurt wat u diep raakt en (levens)vragen oproept kan een goed gesprek troost en steun geven. Een goed gesprek kan helpen om de zaken op een rij te zetten en het overzicht terug te krijgen.

Vertrouwelijk gesprek

Soms zijn er geen geschikte gesprekspartners, of ze wonen ver weg. Ook kan het zijn, dat u deze levensthema’s liever (eerst) bespreekt met iemand buiten de directe kring van familie of vrienden. Hoe dan ook: wanneer u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek met een professional, neem dan contact op met de geestelijk verzorger van uw voorkeur, aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord.

Betrokken en professionele ondersteuning en begeleiding

Bij ons werken geestelijk verzorgers, die allemaal professioneel opgeleid zijn in ondersteuning en begeleiding bij zingevingsvragen. Deze betrokken mensen hebben een vak gemaakt van goed luisteren en de juiste vragen stellen. Precies die dingen, die zo belangrijk zijn om inzicht te krijgen in uw eigen levensweg.

Gaandeweg het gesprek ontdekt u wat ú nodig heeft

U kunt de balans opmaken, keuzes maken, uw gevoelens uitspreken of uw (levens)verhaal delen. De geestelijk verzorgers respecteren altijd uw kijk op het leven. Met hun vragen en suggesties zoeken zij aansluiting op uw levensovertuiging.