Het Centrum voor Levensvragen biedt professionele begeleiding bij zingevings- en levensvragen. Dit centrum is er voor thuiswonende inwoners van de regio Zuid-Holland Noord (Duin & Bollenstreek, Leiden e.o., Alphen e.o.) van 50 jaar en ouder en voor volwassenen in de palliatieve fase.

Het Centrum voor Levensvragen is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging en verbindt inwoners en professionals rondom levensvragen. Voor professionals fungeert het Centrum voor Levensvragen als regionaal coördinatiepunt.

Ook voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten is er geestelijke verzorging thuis beschikbaar. Meer informatie vindt u hier.

De foto’s op deze website en in onze folder zijn gemaakt door Jeanet van Noord. Zij is professional in de palliatieve zorg in onze regio en fotografeert in haar vrije tijd.