Overweegt u begeleiding van een geestelijk verzorger?

Hieronder vindt u geestelijk verzorgers en hun contactgegevens. U kunt zoeken op gemeente, zodat u in één oogopslag kunt zien welke geestelijk verzorgers werkzaam zijn in uw gemeente. Het is mogelijk om direct contact te leggen met de geestelijk verzorger van uw keuze.


Jan Biemans - GGZ Rivierduinen

Jan Biemans GGZ Rivierduinen

Mijn naam is Jan Biemans. Ik ben geestelijk verzorger bij een GGZ-instelling en heb een Oudkatholieke achtergrond. In mijn werk richt ik mij op zingeving. Hierbij gaat het over je kijk op het leven. Over wat jou inspireert en motiveert.

Samen met jou wil ik op zoek gaan naar de (nieuwe) zin in jouw leven. Het leven kan moeilijk zijn, vooral als het tegenzit. Dan vraag je je soms af: Waarom krijg ik tegenslagen te verwerken? Wat heeft mijn leven voor zin? Deze vragen en andere vragen kunnen lastig zijn. Het daarin uithouden. Bronnen van hoop, kracht en inspiratie vinden. Ontdekken dat een opgave ook een gave kan worden. Dat blijkt dan een heel vruchtbare zoektocht te zijn.

Waarvoor kun je bij mij terecht:

 • Als je levensvragen hebt
 • Als je tobt met lastige gevoelens zoals schuld, schaamte, zinloosheid of wanhoop
 • Als je zoekt naar troost, houvast of uitzicht
 • Als afscheid of verlies aan de orde zijn
 • Als je behoefte hebt aan iemand die je helpt zoeken naar (nieuwe) zin in je leven

Ik bezoek je aan huis of kan je ontvangen op mijn kantoor in Oegstgeest of Leiden. Vanuit mijn werk als geestelijk verzorger binnen de GGZ heb ik veel ervaring met zingevingsvragen in relatie met psychische of psychiatrische klachten.

06-52582198/06-13203396
jan.biemans@rivierduinen.nl
www.rivierduinen.nl
Lees meer over mij >
Janco Wijngaard - Topaz / Zelfstandige

Janco Wijngaard Topaz / Zelfstandige

Drs. Janco Wijngaard Theoloog, al bijna 30 jaar begeleid ik mensen op hun levensweg. In de ontmoeting ligt mijn passie. Eerst werkte ik binnen de gemeente, de laatste jaren met name ook met oudere kwetsbare mensen die het thuis niet meer aan kunnen en zodoende zorg en begeleiding nodig hebben en wonen in verpleeg-en verzorgingshuizen. Ik ben expert op het gebied van dementie, ouderen, palliatieve zorg, aandacht voor levensvragen en zoeken naar zin.

Ik heb theologie gestudeerd aan de R.U.G. in Groningen en me daarna steeds blijven scholen in het coachen en begeleiden van mensen, Graag ook train ik groepen bijvoorbeeld zorgmedewerkers op het gebied van moreelberaad, aandacht voor zingeving en levensvragen. Immers juist het mentaal welbevinden van mensen heeft onze aandacht nodig. Naast alle aandacht voor het lichaam, de geest, sociale omgeving willen de levensvragen ook worden gehoord!

www.quazin.nl
www.topaz.nl

06-16933961
j.wijngaard@topaz.nl
Lees meer over mij >

Johannes Belt - Zelfstandige

Johannes Belt Zelfstandige

Mijn naam is Johannes Belt. Ik ben een onafhankelijk geestelijk verzorger en heb door mijn persoonlijke ervaring en opleidingen in verpleegkunde, theologie en boeddhisme, kennis en ervaring om mensen in psychische nood te ondersteunen in zingeving en levensvragen. Door mijn vele ziekenhuiservaringen weet ik wat ongewilde en onverwachte ervaringen zijn en wat daar uit voort kan komen; eenzaamheid, verdriet, verslaving, suïcidaliteit en meer.

Mijn doel is dat je weer in contact komt met je natuurlijke staat van zijn en je terugkomt bij wie je bent. Zijn wie je bent in het hier en nu en ruimte, vrijheid en wijsheid ervaren die je al in je draagt. Door mijn onbevangenheid mag alles er zijn en creëer ik openingen om op een andere wijze -ook naar jezelf- te kijken en door te gaan.

Een luisterend oor, een plek om stil te staan bij wat je overkomen is en wat je nodig hebt om zo een ruimer levensperspectief te ontwikkelen. Door te luisteren naar je levensverhaal is er ruimte voor ontlading of ontspanning van emoties en gevoelens. Dit is om geleidelijk rustiger te worden en de ervaringen en gedachten een plaats te geven in je leven. Indien het passend is of er behoefte aan is werk ik met lichaamsgerichte oefeningen en (geleide) visualisaties.
Dit kan bij u thuis, buiten in de natuur of op een plaats die voor u vertrouwd voelt.

06-14997795
jhjbelt@gmail.com
www.allesishierwelkom.com
Lees meer over mij >
Katja Beerman - Netwerk Levensvragen Leiden / Alrijne

Katja Beerman Netwerk Levensvragen Leiden / Alrijne

Mijn naam is Katja Beerman (1974), sinds 2006 ben ik werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger. Ik heb ervaring in de ouderenzorg, het ziekenhuis en bij mensen thuis. Vanuit Alrijne kan ik mensen blijven begeleiden als daar behoefte aan is.

Ik bied een luisterend oor en begeleiding bij zin- en levensvragen. In de gesprekken kan u even op adem komen, uw verhaal doen en dingen op een rijtje zetten. Samen zoeken we naar wat voor u van belang is, waarbij aandacht is voor nieuwe perspectieven naast de aandacht voor wat in uw leven niet meer kan veranderen. Ik loop als het ware een paar gesprekken met u mee. Een steuntje in de rug, zodat u zelf weer verder kunt.

Eventueel kan ik doorverwijzen naar andere hulpverleners in het sociaal domein.

071-5828465
ksbeerman@alrijne.nl
www.alrijne.nl
Lees meer over mij >

Nanni Kuling - LUMC

Nanni Kuling LUMC

Ik ben Nanni Kuling, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis.
Mijn studieachtergrond is Humanistiek. Mijn persoonlijke en professionele inspiratie vind ik voornamelijk in de natuur, meditatie, dans, oosterse- en sjamanistische levensbeschouwing.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740
n.kuling@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >
Netty van Haarlem - Alrijne Zorggroep

Netty van Haarlem Alrijne Zorggroep

Mijn naam is Netty van Haarlem. Ik ben geestelijk verzorger met een spiritueel humanistische achtergrond.

Soms gebeuren er dingen die het leven op z’n kop zetten. Dit kan veel teweegbrengen in onszelf en in onze relaties. Als geestelijk verzorger luister ik naar je verhaal, wat je raakt en naar wat er voor jou het meest toe doet. Samen onderzoeken we wat betekenis geeft, wat belangrijk is om bij stil te staan en waar je kracht uit kunt putten.

Het is mijn doel om mensen recht te doen: ik ben benieuwd naar hun verhalen. Ik zie en hoor hen in wie ze zijn, in wat ze met mij willen delen. Met aandacht en zonder oordeel luister ik naar wat mijn gesprekspartner het meeste bezighoudt.

Mensen kunnen een gesprek met mij aanvragen als ze opgenomen zijn in het ziekenhuis maar ook voor of na behandelingen. Wanneer iemand ontslagen wordt uit het ziekenhuis kan ik iemand thuis bezoeken of op mijn kamer in het ziekenhuis ontvangen voor een gesprek.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het Alrijne Ziekenhuis kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5828462/ 071-5828465
amvanhaarlem@alrijne.nl
www.alrijne.nl
Lees meer over mij >

Rashwan Bafati - LUMC

Rashwan Bafati LUMC

Ik ben Rashwan Bafati, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis.

Mijn studieachtergrond is Islamitische Theologie (BA), Religiewetenschappen (MA) en Geestelijke Verzorging (MA). Mijn persoonlijke inspiratie vind ik in de islam, mystiek, de natuur, Fantasy en filosofie. Professioneel ben ik vertrouwd met oncologie en cardiologie.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740/06-41489559
r.f.bafati@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >
Ria Pasterkamp - LUMC

Ria Pasterkamp LUMC

Ik ben Ria Pasterkamp, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis. Mijn studieachtergrond is Theologie (VU). Naast geestelijk verzorger ben ik predikant (PKN) en ZKM coach (www.zkmvereniging.nl).

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. Gebed en viering kunnen daarin op uw verzoek een plaats hebben. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740
h.c.pasterkamp@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >

Ruth Schreuders - Topaz

Ruth Schreuders Topaz

Mijn naam is Ruth Schreuders. Sinds 18 jaar werk ik als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. Mijn eigen achtergrond is protestants-christelijk; in gesprekken sluit ik aan bij wat voor u belangrijk is vanuit uw eigen levensbeschouwing.

Praten helpt…. is mijn ervaring. Zeker op momenten dat het leven anders loopt dan verwacht en je wordt geconfronteerd met verlies, ziekte of andere schokkende gebeurtenissen. Op dit soort momenten kunnen een luisterend oor en een gesprek steun bieden.
Een gesprek kan helpen om je je hart te luchten, troost vinden en te zoeken naar kracht, zin en betekenis.
Soms is het fijn om met iemand te praten die niet al te dicht bij je staat. Die even met je meedenkt en een stukje meeloopt als het moeilijk is.

Gesprekken van mens tot mens zijn het uitgangspunt. De vragen die u bezighouden en het samen zoeken naar wat van waarde is staat centraal.
Intuïtie en humor zijn hierin voor mij erg belangrijk.
De gesprekken kunnen plaats vinden bij u thuis, of via de telefoon.
Op dit moment ben ik werkzaam als geestelijk verzorger bij Topaz en ben ik actief in de regio Alphen aan den Rijn en Leiden.

0682211573
r.schreuders@topaz.nl
topaz.nl
Lees meer over mij >
Tamara Michalczyk - Alrijne Zorggroep

Tamara Michalczyk Alrijne Zorggroep
Lees meer over mij >

Wendelijn van der Klaauw - Marente / Zelfstandige

Wendelijn van der Klaauw Marente / Zelfstandige

Als je in een moeilijke tijd zit, is het soms fijn om in vertrouwelijke gesprekken samen te zoeken naar hoe je je staande kan houden en hoe je weer op krachten kunt komen. We hebben allemaal zo op z’n tijd levensvragen die ons bezighouden; Wie ben ik, Wat wil ik, Wat is voor mij kwaliteit van leven? Hoe houd ik de regie over mijn eigen leven? Wie kan mijn naasten opvangen? Is behandeling nog wel zinvol? Speelt religie of je levensbeschouwing een rol?
Blijf niet tobben, laten we samen in gesprek gaan.

Ik ben betrokken en loop tijdelijk met je mee op je levenspad. De vraag daarbij is altijd: wat heb jij nodig? Daar richt ik me op. Of dat een gesprek is, of juist het delen van de stilte; met een lach en een traan. Beide mag er zijn!

Ik werk als algemeen geestelijk verzorger. Soms heeft religie een rol, soms niet. We gaan samen in vertrouwelijk gesprek op zoek naar jouw bronnen van kracht, steun, hoop, die je in de situatie waarin jij zit, behulpzaam kunnen zijn. Of het nou om jezelf of om een naaste gaat, voel je welkom om contact op te nemen voor een kennismaking. Ik wil je graag ontmoeten!

06-10863502
wendelijn.vanderklaauw@marente.nl
www.marente.nl
Lees meer over mij >