Hieronder vindt u de geestelijk verzorgers die bij ons zijn aangesloten en hun contactgegevens. Zij zijn werkzaam bij een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis, thuiszorgorganisatie of werken als zelfstandige.

U kunt zoeken op gemeente, zodat u in één oogopslag kunt zien welke geestelijk verzorgers werkzaam zijn in uw gemeente. Eenieder stelt zich in een korte tekst aan u voor. Het is mogelijk om direct contact te leggen met de geestelijk verzorger van uw keuze.


Jacob de Jong - DSV

Jacob de Jong DSV

Goed luisteren is essentieel voor mijn werk als Geestelijk Verzorger. Dat doe ik het liefst niet alleen met mijn oren. In de Bijbel is er een koning, die aan God vraagt om een luisterend hart. Het is mijn verlangen als Geestelijk Verzorger met zo’n hart bij de ander aanwezig te zijn, wie dat ook is.

Ik werk op dit moment als Geestelijk Verzorger in de ouderenzorg en in een hospice voor DSV in Katwijk, Rijnsburg en Lisse. Eerder was ik 22 jaar gemeentepredikant in achtereenvolgens Nieuw Vennep, Bunschoten-Spakenburg en Soest. Zo heb ik veel ervaring gekregen in het luisteren naar levensverhalen met als doel een ander te helpen. Zelf ben ik belijdend christen. Dat zal in een diepgaand gesprek opgemerkt worden door wie met mij spreekt.

Van anderen hoor ik regelmatig terug dat ik goed kan luisteren. Het is mijn vak om te horen welke zorg/angst er onder woorden wordt gebracht of ook achter de woorden schuilt. Het is voor mij genieten wanneer ik luisterend en pratend een ander kan helpen om inzicht te krijgen in zichzelf. Zelf vind ik het nog mooier wanneer het gebeurt dat de ander houvast en hoop vindt buiten zichzelf.

06-22857030 (ook whatsapp)
jdejong@dsvleven.nl
dsvleven.nl
Lees meer over mij >
Janco Wijngaard - Topaz / Zelfstandige

Janco Wijngaard Topaz / Zelfstandige

Drs. Janco Wijngaard Theoloog, al bijna 30 jaar begeleid ik mensen op hun levensweg. In de ontmoeting ligt mijn passie. Eerst werkte ik binnen de gemeente, de laatste jaren met name ook met oudere kwetsbare mensen die het thuis niet meer aan kunnen en zodoende zorg en begeleiding nodig hebben en wonen in verpleeg-en verzorgingshuizen. Ik ben expert op het gebied van dementie, ouderen, palliatieve zorg, aandacht voor levensvragen en zoeken naar zin.

Ik heb theologie gestudeerd aan de R.U.G. in Groningen en me daarna steeds blijven scholen in het coachen en begeleiden van mensen, Graag ook train ik groepen bijvoorbeeld zorgmedewerkers op het gebied van moreelberaad, aandacht voor zingeving en levensvragen. Immers juist het mentaal welbevinden van mensen heeft onze aandacht nodig. Naast alle aandacht voor het lichaam, de geest, sociale omgeving willen de levensvragen ook worden gehoord!

www.quazin.nl
www.topaz.nl

06-16933961
j.wijngaard@topaz.nl
Lees meer over mij >

Johannes Belt - Zelfstandige

Johannes Belt Zelfstandige

Mijn naam is Johannes Belt. Ik ben een onafhankelijk geestelijk verzorger en heb door mijn persoonlijke ervaring en opleidingen in verpleegkunde, theologie en boeddhisme, kennis en ervaring om mensen in psychische nood te ondersteunen in zingeving en levensvragen. Door mijn vele ziekenhuiservaringen weet ik wat ongewilde en onverwachte ervaringen zijn en wat daar uit voort kan komen; eenzaamheid, verdriet, verslaving, suïcidaliteit en meer.

Mijn doel is dat je weer in contact komt met je natuurlijke staat van zijn en je terugkomt bij wie je bent. Zijn wie je bent in het hier en nu en ruimte, vrijheid en wijsheid ervaren die je al in je draagt. Door mijn onbevangenheid mag alles er zijn en creëer ik openingen om op een andere wijze -ook naar jezelf- te kijken en door te gaan.

Een luisterend oor, een plek om stil te staan bij wat je overkomen is en wat je nodig hebt om zo een ruimer levensperspectief te ontwikkelen. Door te luisteren naar je levensverhaal is er ruimte voor ontlading of ontspanning van emoties en gevoelens. Dit is om geleidelijk rustiger te worden en de ervaringen en gedachten een plaats te geven in je leven. Indien het passend is of er behoefte aan is werk ik met lichaamsgerichte oefeningen en (geleide) visualisaties.
Dit kan bij u thuis, buiten in de natuur of op een plaats die voor u vertrouwd voelt.

06-14997795
jhjbelt@gmail.com
www.allesishierwelkom.com
Lees meer over mij >
John van Eenennaam - Zelfstandige

John van Eenennaam Zelfstandige

Soms is er dat moment of is er die periode dat het lijkt alsof je niet verder kunt of verder komt in het leven. Dan kan het goed zijn om hierbij stil te staan.

Het liefst wil je een gesprek, dat van kwaliteit is, respectvol, met zorg en aandacht. Iemand die in de sfeer van vertrouwen jouw levensvragen niet uit de weg gaat. Iemand die professioneel op jouw levensverhaal betrokken is en je wellicht aan het denken zet. Een helpend gesprek, waardoor je weer verder kunt en verder komt in het leven.

De situaties waarbij levensvragen zich aandienen, kunnen heel verschillend zijn. Soms zijn er van die 'scharniermomenten' in het leven; momenten van verandering rondom individualiteit, ouderschap, werk, ziekte, midlife, levenseinde e.d. Misschien zijn er moeilijke of verstoorde familieverhoudingen, zijn er zaken uit het verleden onverwerkt gebleven. Soms kunnen vragen terug gaan naar het gezin van herkomst en is het goed om daar eens bij stil te staan, er goed zicht op te krijgen en of er veranderingen mogelijk zijn. Soms lijken situaties onveranderbaar, maar kun je daar toch nog iets mee.

Achtergrond geestelijk verzorger Ik ben geschoold in geestelijke verzorging, pastorale counseling en geestelijke begeleiding, verlies- en traumaverwerking, ethiek en familiesysteemgericht werk, theologie en levensbeschouwing.

Achter mij ligt een werkzame periode van 30 jaar geestelijke verzorging. Op het brede terrein van Defensie heb ik jongeren en ouderen geholpen in persoonlijke gesprekken. Als geestelijk verzorger ben ik diverse keren voor langere tijd uitgezonden geweest naar oorlogsgebieden. Ben je toevallig ook veteraan? Ook dan kan het prettig zijn om met iemand te spreken die deze vergelijkbare achtergrond heeft.

Inmiddels werk ik als vrije geestelijk verzorger. Ik ben beschikbaar voor iedereen die het gesprek zoekt.

06-18770647
eenennaam@solcon.nl
Lees meer over mij >

Katja Beerman - Alrijne Zorggroep

Katja Beerman Alrijne Zorggroep
Lees meer over mij >
Leontien Dekker - Zelfstandige

Leontien Dekker Zelfstandige

Ik houd van levensverhalen. Omdat ieder levensverhaal uniek is maar ook altijd een beetje ‘meetrilt’ met m’n eigen levensverhaal en de grote verhalen uit onze cultuur. Ik ben gelukkig op momenten dat ik me verbonden voel met andere mensen of de wereld om me heen.Ik geloof dat er altijd nieuwe perspectieven mogelijk zijn die leiden tot nieuwe waarden en een hernieuwde levensenergie. Het is wat mij betreft misschien wel de belangrijkste opgave van ons menszijn om aspecten waarvan we het bestaan niet vermoeden aan te spreken en wakker te maken.

06-41865784
mail@zinnigegesprekken.nl
zinnigegesprekken.nl
Lees meer over mij >

Nanni Kuling - LUMC

Nanni Kuling LUMC

Ik ben Nanni Kuling, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis.
Mijn studieachtergrond is Humanistiek. Mijn persoonlijke en professionele inspiratie vind ik voornamelijk in de natuur, meditatie, dans, oosterse- en sjamanistische levensbeschouwing.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740
n.kuling@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >
Netty van Haarlem - Alrijne Zorggroep

Netty van Haarlem Alrijne Zorggroep
Lees meer over mij >

Paul Goossens - ActiVite

Paul Goossens ActiVite

Mijn naam is Paul Goossens. Mijn hart ligt bij het persoonlijk begeleiden, ondersteunen en ontwikkelen van mensen en het bouwen aan relaties. Om die reden heb ik eerst jaren jonge mensen begeleid in mijn werk als docent levensbeschouwing in het Voortgezet Onderwijs en ben ik nu als algemeen geestelijk verzorger werkzaam in de ouderenzorg voor ActiVite. Jong of oud, door mijn interesse en betrokkenheid leg ik gemakkelijk contact met mensen en kan ik mensen echt nabij zijn.

Als geestelijk verzorger wil ik u ook graag ondersteunen in de thuissituatie. Met de werk- en levenservaring die ik heb opgedaan kan ik u behulpzaam zijn, door naar u te luisteren en samen te zoeken naar manieren waarop u weer helemaal tot uw recht komt en opbloeit.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten. Dat kan bij u thuis maar ook in een andere omgeving, als u dat prettiger vindt. Ook naasten kunnen deelnemen aan het gesprek als dat voor u belangrijk is.

06-11107183
p.goossens@activite.nl
www.activite.nl
Lees meer over mij >
Pieter den Dekker - De Helix

Pieter den Dekker De Helix

Ik ben Pieter den Dekker. In 2014 ben ik gestart als vrijgevestigd geestelijk verzorger. En vanaf het voorjaar van 2021 werk ik als geestelijk verzorger bij Service Residentie Van Ommerenpark in Wassenaar en Evean in Noord-Holland.

Na vijftien jaren als opticien en audicien gewerkt te hebben ben ik theologie gaan studeren. In 2010 heb ik de masteropleidingen tot theoloog en docent godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming afgerond. Tijdens de studies ben ik in het voortgezet onderwijs gaan werken en heb me daarnaast in rouw- en verliesbegeleiding gespecialiseerd.

Als iemand die in diverse beroepen en (multiculturele) werkomgevingen ervaringen en kennis heeft opgedaan zal ik zover dat in mijn vermogen ligt bij uw levensbeschouwing aansluiten.

Voor mij is de mens een persoon voor wie verantwoordelijkheid en het met elkaar verbonden zijn erg belangrijk is. Ook dat daarbij familieverbanden een belangrijke rol spelen. Het is mijn ervaring dat dit aan kracht wint als ook de relatie met de Eeuwige aan de orde komt. Soms op de achtergrond of soms juist met nadruk.

Wanneer u de vanzelfsprekendheid van het leven verliest loop ik graag een periode met u op. Om samen stil te staan bij wat u overkomt, te onderzoeken wat u belangrijk vindt, te verkennen met wat u kracht geeft en ondersteuning bij een zoektocht naar antwoorden op uw vragen. Omdat het leven soms onbegrijpelijk is in alles wat zomaar gebeurt in je of om je heen. Over dierbaren die pijnlijk worden gemist, over verliezen die een chronische ziekte met zich mee kan brengen, over angst voor de dood etc.

06-51550445
info@dehelix.nl
www.dehelix.nl
Lees meer over mij >

Rashwan Bafati - LUMC

Rashwan Bafati LUMC

Ik ben Rashwan Bafati, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis.

Mijn studieachtergrond is Islamitische Theologie (BA), Religiewetenschappen (MA) en Geestelijke Verzorging (MA). Mijn persoonlijke inspiratie vind ik in de islam, mystiek, de natuur, Fantasy en filosofie. Professioneel ben ik vertrouwd met oncologie en cardiologie.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740/06-41489559
r.f.bafati@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >
Ria Pasterkamp - LUMC

Ria Pasterkamp LUMC

Ik ben Ria Pasterkamp, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis. Mijn studieachtergrond is Theologie (VU). Naast geestelijk verzorger ben ik predikant (PKN) en ZKM coach (www.zkmvereniging.nl).

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. Gebed en viering kunnen daarin op uw verzoek een plaats hebben. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740
h.c.pasterkamp@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >