Hieronder vindt u de geestelijk verzorgers die bij ons zijn aangesloten en hun contactgegevens. Zij zijn werkzaam bij een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis, thuiszorgorganisatie of werken als zelfstandige.

U kunt zoeken op gemeente, zodat u in één oogopslag kunt zien welke geestelijk verzorgers werkzaam zijn in uw gemeente. Eenieder stelt zich in een korte tekst aan u voor. Het is mogelijk om direct contact te leggen met de geestelijk verzorger van uw keuze.


Anna van Gessel - LUMC

Anna van Gessel LUMC

Ik ben Anna van Gessel, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan Transmuralis.

Mijn studieachtergrond is Humanistiek. Mijn persoonlijke en professionele inspiratie vind ik veel in de natuur, lichaamswerk, muziek en dans. Daarbij laat ik mij inspireren door verschillende levensbeschouwingen en religies. Mijn expertise is: ziekte die je overkomt, communicatie voorbij de woorden (bijvoorbeeld bij beperkingen in praten), rituelen en ceremonies, psychiatrie- en verslavingszorg en palliatieve zorg. Op verzoek is ook morele counseling mogelijk bij het maken van een moeilijke beslissing.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.
071-5262740
f.a.van_gessel@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >
Annechien Oldersma - Zelfstandige

Annechien Oldersma Zelfstandige

Mijn naam is Annechien Oldersma. En ik hou van mensen. Eerst in mijn werk als wijkverpleegkundige en sinds 2013 ook als geestelijk verzorger. Ik werk in de huizen voor onze ouder wordende mens. Daarnaast werk ik in de thuiszorg, het hospice en op persoonlijke aanvraag.

Ik ben opgegroeid in een protestants milieu, onderwezen in tal van religieuze en spirituele stromingen en lid van het humanistisch verbond. Met de grote verhalen ben ik bekend. Maar het verhaal wat er echt toe doet is uw verhaal, uw waarheid, uw leven. Daarnaar luister ik.

Als u mij binnen laat ga ik zitten en luister. Soms stel ik een vraag om nog beter te kunnen luisteren. En als u mij toelaat loop ik met u mee in het verhelderen van dat wat u het meest raakt, waar u het meest mee zit of wat u ten diepste bezighoudt.

Lid van de NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie)

06-49272905
Annechien.oldersma@gmail.com
Lees meer over mij >

Annet Shawki-Veefkind - GV waar je bent

Annet Shawki-Veefkind GV waar je bent

‘Op de plek waar je bent, en in de dingen die je bezighouden ben ik luisterend aanwezig. Ik zoek mee naar wat houvast geeft. Op een manier die past. Met woorden of materialen (klei,potloden, verf, collage etc). In de natuur of thuis.’

Ervaring: Verdriet over verlies in de breedste zin. Ouderen, Palliatieve en terminale zorg, in het verpleeghuis en thuis. Mentale en lichamelijke beperkingen. In het verleden werkte ik als verpleegkundige. Ik houd van buiten zijn en van creativiteit. Ik ben christelijk, studeerde HBO theologie (bachelor en master) en ben lid van SKGV en VGVZ.

06-39018134
info@gvwaarjebent.nl
www.gvwaarjebent.nl
Lees meer over mij >
Arend van Baarsen - LUMC

Arend van Baarsen LUMC

Mijn naam is Arend van Baarsen, geestelijk verzorger in het LUMC. Zodoende ben ik verbonden aan Transmuralis.

Mijn studieachtergrond is Religiewetenschappen. Mijn persoonlijke en professionele inspiratie vind ik voornamelijk in de ontmoeting met anderen, muziek, gebed en de vrijzinnig-christelijke traditie.

Het kan belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudt. En te ontdekken waar het nu voor u om draait. Dit kan belangrijk zijn wanneer u:

 • Aandacht wil voor wat er in u leeft
 • In deze situatie wil kunnen zeggen wie u was, wie u bent, wie u wil zijn
 • Zich wil bezinnen op wat het voor u betekent
 • Zoekt naar verbinding met uzelf, uw leven, uw omgeving, uw traditie

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u in het vinden van uw eigen ervaring, eigen woorden, eigen weg. Dat doe ik zonder advies of oordeel – want alleen u gaat over uw innerlijk. De uitkomst van ons gesprek kan zijn dat:

 • U heeft kunnen uitspreken waar het voor u omgaat
 • U uzelf herkent: u weet wat belangrijk en van betekenis is voor u
 • U weet waar u staat, waar u voor staat en wat u wil
 • U kan dit in uw eigen woorden delen met belangrijke naasten en betrokkenen als u dat wil.

Gestarte begeleiding door geestelijke verzorgers in het LUMC kunnen in de thuissituatie vervolgd worden.

071-5262740
a.c.van_baarsen@lumc.nl
www.lumc.nl
Lees meer over mij >

Aynur Kus Bilgic - Zelfstandige

Aynur Kus Bilgic Zelfstandige

Mijn naam is Aynur Kus Bilgic en ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van existentiële- en zingevingsvragen. Ik streef ernaar om een omgeving te creëren waar iedereen zich verbonden en vertrouwd voelt. Bij mijn cliënten ben ik aanwezig als medemens met een luisterend hart, zoals Rumi het zo mooi verwoordde. Samen verkennen we de diepten van hun bestaan, zoekend naar verbinding, betekenis en richting als een partner onderweg op hun levenspad.

Ik ben zelf een islamitische geestelijke verzorger, maar in mijn werk vind ik toegankelijkheid voor andere religies erg belangrijk zodat ieder mens tot zijn recht komt. In gesprekken sluit ik dan ook aan bij wat voor de cliënt belangrijk is vanuit diens levensovertuiging (levensbeschouwing). In geval van moslim cliënten ervaar ik mijn eigen geloof, de Islam, als verrijking en meerwaarde.

Mijn focus ligt op het sterken van de veerkracht van mensen. Door te luisteren, empathie te tonen en steun te bieden, kunnen mensen zich begrepen en gesterkt voelen. Dit kan hen helpen om nieuwe perspectieven te ontdekken en hun eigen veerkracht te gebruiken. Het is fascinerend om te zien hoe een goed en vertrouwelijk gesprek mensen troost kan bieden en inspireren om hun eigen krachtbronnen te vinden.

Naast mijn werk in het Spaarne Gasthuis ben ik ook werkzaam als freelance (Islamitisch) geestelijk verzorger in de thuissituatie bij een lokaal centrum voor levensvragen, moskeeën en buurthuizen. Ik ben lid van VGVZ en SKGV. Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn palliatieve zorg, rouw en verlies, stervensbegeleiding, dementie, ouderen met een migratieachtergrond en vluchtelingen. Ik begeleid mensen bij morele dilemma’s die leiden tot vragen over ethiek en zingeving. Als adviseur en trainer geef ik trainingen en klinische lessen aan zorgverleners over Cultuursensitieve zorg.

Wanneer u een gesprek wilt, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Ik kom bij u thuis op een moment dat het u uitkomt, maar een gezamenlijke wandeling is ook een mogelijkheid. Als u het prettig vindt dat ook uw familie en/of vrienden hierbij aanwezig zijn, dan is dit in overleg uiteraard mogelijk.

06-40612089
akusbilgic@live.nl
Lees meer over mij >
Christiaan van Dijk - LUMC

Christiaan van Dijk LUMC

Ik ben Christiaan van Dijk, geestelijk verzorger in het LUMC en zodoende verbonden aan het Centrum voor Levensvragen.

Wat werk en opleiding betreft heb ik een diverse achtergrond. Ik heb Engels en religiewetenschappen gestudeerd en ben werkzaam geweest in onder andere het voortgezet onderwijs, verpleeg- en verzorgingshuizen en het ziekenhuis. Op levensbeschouwelijk gebied ben ik vertrouwd met het christendom. Mijn zingeving vind ik vooral in het dagelijkse en het zintuiglijke, in film, literatuur en muziek.

Ik ga graag met u in gesprek over wat voor u van betekenis is. Over wat u overkomt en overkomen is. Uitgangspunt van het gesprek is dat het gaat om uw ervaring. En dan kan het gaan over pijnlijke en verdrietige dingen, maar ook over wat u vreugde, plezier en zin geeft. Ik maak ruimte voor het vinden van uw eigen woorden en het voor uzelf ontdekken wat een goede weg is. Dat doe ik zonder oordeel en zonder ongevraagd advies, en met gepaste lichtheid en humor.

Christiaan van Dijk is tijdelijk niet beschikbaar.

071-5262740
a.c.van_dijk@lumc.nl
www.lumc.nl

Lees meer over mij >

Elke Herlaar - Alrijne Zorggroep

Elke Herlaar Alrijne Zorggroep
Lees meer over mij >
Ellen Kruyt - Zelfstandige

Ellen Kruyt Zelfstandige

Mijn naam is Ellen Kruyt. Als levensbeschouwelijk werker sta ik mensen bij in hun levensoriëntatie vanuit een bezielend en spiritueel perspectief.

Mijn loopbaan startte ik als verpleegkundige; later was ik als personeelsadviseur in het bedrijfsleven werkzaam. Sinds 2005 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger en voorganger in een verpleeghuis- en behandelcentrum te Leiden. Ik ben breed opgeleid en gespecialiseerd in het begeleiden van existentiële- en zingevingsvragen. Daarnaast volgde ik aanvullend opleidingen tot gespreksleider bij ethische dilemma’s en geef ik sinds 2015 als mindfullnesstrainer basistrainingen aan collega’s en professionals in de zorg.

Als ervaren gesprekspartner en goed luisteraar bied ik u een veilige omgeving om de thema’s die u bezig houden te onderzoeken. In gesprek begeleid en ondersteun ik u in het proces waarbij ik u aan spreek op het eigen zelfhelend vermogen. Zo behoudt u zelf maximaal de regie.
Mijn inspiratie en spiritualiteit put ik uit de vrijzinnige levenshouding, diverse wereldtradities, de eigen levenservaring, reizen, muziek en de natuur.
Vanaf 1 januari 2021 zal ik uitsluitend werken vanuit mijn eigen praktijk www.levenmetlev.nl.

Coach voor Leven en Werk.

06-41398589
e.kruyt@yahoo.com
www.levenmetlev.nl
Lees meer over mij >

Ellen van der Weerd - Libertas Leiden

Ellen van der Weerd Libertas Leiden

Sinds 2003 begeleid ik mensen op hun levenspad. Voorheen in justitiële inrichtingen als humanistisch geestelijk verzorger, sinds twee jaar in de ouderenzorg bij Libertas Leiden als algemeen geestelijk verzorger. Zodoende ben ik ook verbonden aan het Centrum voor Levensvragen.

Het is de afgelopen decennia telkens de ontmoeting met mijn medemens geweest die mij doet verwonderen en blijft inspireren. Ik verheug mij er dan ook op u te ontmoeten en kennis met u te maken. Om waar mogelijk u bij te staan in hetgeen zich aandient aan verdriet en vreugde, aan uitdagingen en weldaad. Ik beschouw het als een kern van mijn werk om u de ruimte te geven uw levensverhaal te vertellen en om samen te verkennen wat er aan inzichten kan ontstaan.

Ik word gezien als een open, betrokken en creatief geestelijk verzorger met veel energie om mij heen, die verbindend werkt en het overzicht behoudt. Ik weet uit ervaring wat het met je doet als je gezondheid het laat afweten, en als die gezondheid een blijvend aandachtspunt is. Als hoop en perspectief bewegen tussen kracht en kwetsbaarheid. Tegelijkertijd hebben deze ervaringen mij geestelijk weerbaarder gemaakt, en gesterkt in het besef wat er wezenlijk toe doet in het leven.

Ik ben beschikbaar voor gesprekken met mensen uit Leiden-Zuid. De gesprekken zijn vaak één op één. Naasten kunnen ook deelnemen aan het gesprek als u dat wenst of als dit belangrijk blijkt te zijn.

06-2216 6345
e.vanderweerd@libertasleiden.nl
www.libertasleiden.nl
Lees meer over mij >
Gülistan Şahin-Kılıç - Zelfstandige

Gülistan Şahin-Kılıç Zelfstandige

Als geestelijk verzorger bied ik begeleiding, scholing en ondersteuning voor de zingeving en inspiratie. Ik ben een Turks-Nederlandse vrouw, die werkzaam is als onderwijzeres en geestelijk verzorger bij een aantal instellingen. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb ik mijn master afgerond met als specialisatie islamitische geestelijke verzorging. Eén van mijn belangrijkste competentie is, dat ik Hafiz ben. Dit houdt in dat ik de hele Koran uit het hoofd ken en dit wordt erg gewaardeerd binnen de islamitische gemeenschap. Naast het Nederlands beheers ik ook Turks en Arabisch. Bovendien weet ik voldoende over deze culturen om op verschillende niveaus te kunnen communiceren. Daarnaast begeleid ik ook mensen met een andere levensbeschouwing vanuit de universele waarden. Ik heb veel ervaring op het gebied van begeleiden bij geboorte-rituelen, opvoeding, ouderdom, dementie, verdriet, ziektes, palliatief, terminaal, rouwproces en eenzaamheid. Verder geef ik ook scholing over islamitische kennis, koranrecitatie, normen en waarden en rituele wassing van overledenen.

06-86097637
gulistankilic@hotmail.com
Lees meer over mij >

Hans van Wijk - Zelfstandige

Hans van Wijk Zelfstandige

Sinds 1985 begeleid ik mensen. Bij vreugde en bij verdriet. Op kruispunt-momenten in hun leven. Eerst als pastoraal werker in RK parochies, daarna als geestelijk verzorger in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Met de kennis en kunde die ik heb verworven door studie en werk stel ik mij beschikbaar als onafhankelijke begeleider, met aandacht voor ieders eigen levensbeschouwing. Ik ben lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister (SKGV)

Het werken met mensen met rituelen en verhalen geeft hen en mijzelf inspiratie Ik verken samen hun levensverhaal op zoek naar groeikracht, veerkracht en geestkracht. Kenmerkend voor mijn manier van werken: Betrokken – Verbinden - Vertrouwen Ik maak o.a. gebruik van werkvormen als – Psychodrama – Labyrint Ik heb ruime ervaring in het werken met groepen. Mijn kwaliteiten zijn:

 • vernieuwen en vooruitdenken
 • omgaan met verandering
 • plannen en organiseren

Ik ben een trekker en weet mensen te motiveren en te inspireren.

Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving vind ik cruciaal voor een goed en vertrouwelijk gesprek. Daarom bepalen we samen wat de beste plek en tijd is om elkaar te ontmoeten.
De gesprekken zijn vaak één op één.
Naasten kunnen ook deelnemen aan het gesprek als u dat wenst of als dit belangrijk blijkt te zijn.

06-25463796
hans@jahvanwijk.nl
Lees meer over mij >
Jacob de Jong - DSV

Jacob de Jong DSV

Goed luisteren is essentieel voor mijn werk als Geestelijk Verzorger. Dat doe ik het liefst niet alleen met mijn oren. In de Bijbel is er een koning, die aan God vraagt om een luisterend hart. Het is mijn verlangen als Geestelijk Verzorger met zo’n hart bij de ander aanwezig te zijn, wie dat ook is.

Ik werk op dit moment als Geestelijk Verzorger in de ouderenzorg en in een hospice voor DSV in Katwijk, Rijnsburg en Lisse. Eerder was ik 22 jaar gemeentepredikant in achtereenvolgens Nieuw Vennep, Bunschoten-Spakenburg en Soest. Zo heb ik veel ervaring gekregen in het luisteren naar levensverhalen met als doel een ander te helpen. Zelf ben ik belijdend christen. Dat zal in een diepgaand gesprek opgemerkt worden door wie met mij spreekt.

Van anderen hoor ik regelmatig terug dat ik goed kan luisteren. Het is mijn vak om te horen welke zorg/angst er onder woorden wordt gebracht of ook achter de woorden schuilt. Het is voor mij genieten wanneer ik luisterend en pratend een ander kan helpen om inzicht te krijgen in zichzelf. Zelf vind ik het nog mooier wanneer het gebeurt dat de ander houvast en hoop vindt buiten zichzelf.

06-22857030 (ook whatsapp)
jdejong@dsvleven.nl
dsvleven.nl
Lees meer over mij >